Dernek, Türk amatör balık avcılığını desteklemek, sportif balık avcılığını özendirmek , planlı ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmak. Bu amaçla amatör balık avcılığını düzenleyen kanun ve yönetmelikler çıkartılmasında ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak , istenildiğinde bu kuruluşlara yardımcı olmak. Su ürünleri , bunların yaşam alanları ve doğanın korunmasında gereken özenin gösterilmesi için çaba harcamak.

Surf Casting disiplini ile balık avcılığının diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bir spor dalı olarak kabul edilmesi amacı ile ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları nezdinde çalışmalar yapmak . Bu konuda gerekli eğitim çalışmaları yapmak , balık avcılığının belli etik kurallar içinde yapılmasını sağlamak ve ‘’Surf Casting‘’ disiplininde sporcular yetiştirmek için eğitimler vermek ve bunların yaygınlaştırılması için ilgili kurumlar ile işbirliği yapmak.

Dernek statüsünün gençlik ve spor kulübü olarak tescil edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak , kurulu bir federasyona katılmak veya üye olunan federasyon üyeliğinden ayrılmak .Kurulacak olan Surf Casting federasyonunun ilgili bakanlıklar nezdinde amatör bir spor federasyonu olarak tanınması yönünde çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Matt Wile Authentic Jersey